Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §


Rekisterinpitäjä

Ivalon apteekki (jäljempänä ”Apteekki”), apteekkari Risto Ropponen

Y-tunnus: 2473772-8

Osoite: Ivalontie 10, 99800 Ivalo

Puhelinnumero: 010 281 7215

Sähköposti: ivalon.apteekki@apteekit.net


Rekisterin nimi

Ivalon apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri.


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Minna Kyrö-Portti, proviisori

Puhelinnumero: 010 281 7215


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Ivalon apteekin alihankkijoilla.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, henkilötunnus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta ja annetusta lääkeneuvonnasta, tilauksen sisältö ja tilauksen hinta sekä tilinumero.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista säilytetään verkkokaupanhallinnassa vain 48 tuntia tilauksen käsittelyn jälkeen, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan. Tilausvahvistus säilytetään apteekissa yksi (1) vuosi tilauksesta.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.


Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin seuraavan poikkeustapauksen osalta:

-      Sähköpostien välitystiedot. Sähköpostien välitykseen käytetty Mandrill-palvelu ei takaa, että heidän palvelunsa kautta kulkeva postiliikenne pysyy EU:n sisällä ja tältä osin tietoja voi tallentua väliaikaisesti EU:n ulkopuoliselle palvelimelle. Palvelun tuottajan (MailChimp) kotipaikka on Yhdysvallat.


Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat myös tarpeellisia sivuston perustoiminnallisuuden takaamiseksi tilaamiseen.


Google Analytics

Käytämme Google Analyticsia kerätäksemme anonyymiä tietoa siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustojamme. Keräämme tietoja varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita (käyttäjä esimerkiksi löytää etsimänsä helposti), ja ymmärtääksemme, mitä osa-alueita voimme parantaa. Google Analytics tallentaa tietoja siitä, millä sivuilla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

Google Analytics tallentaa myös tilausprosessin yhteydessä (ei reseptitilauksissa) tuotteiden lisäykset ostoskoriin ja ostoskorin sisällön konversioiden seuraamiseksi. (Tilauksien asiakastiedot eivät siirry Analytics:iin, vaan ainoastaan ostoskorin sisältö.)

Tietojen kerääminen tapahtuu vain jos kävijä on hyväksynyt tietojen keräämisen tästä ilmoittavassa ruudussa.


Evästeiden hallinnointi

Selaimen asetukset: Useimmissa selaimissa on mahdollisuus käyttää asetusta, joka estää tietokonettasi hyväksymästä evästeitä. Silloin osa tämän sivuston (ja muiden sivustojen) toiminnoista ei välttämättä toimi oikein, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sivuston käyttökokemukseen.

Asetus löytyy todennäköisesti selaimen lisäasetusvalikossa (esimerkiksi "Asetukset", "Ominaisuudet", "Options" tai "Preferences"). Tarkempia ohjeita voit löytää oheisten linkkien avulla.

Google Analytics -evästeiden estäminen: Voit asentaa selaimeesi Google Analyticsin ohjelmalisäkkeen ("plug in"), joka estää verkkosivustoa lähettämästä sivustokäyntiisi liittyviä tietoja Google Analytics -ohjelmaan. Laajennuksen voit ladata täältä: Google Analytics Opt-Out -laajennus.

Kattavampi kuvaus evästeistä löytyy mm. Wikipediasta.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tietojen päivittäminen

Asiakkaalle ei muodostu asiakastiliä, vaan jokainen tilaus edellyttää asiakkaan syöttävän tietonsa. Avoimen tilauksen tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Asiakas voi päivittää reseptinkäsittelyyn liittyviä nimi ja yhteystietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.


Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Tarkastusoikeuden sisältö: Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26 §). Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna.

 

TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN JA ORGANISOINTI

 

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä kirjallisesti tai muulla luotettavalla tavalla varmennetusti.

Pyyntö osoitetaan: Ivalon apteekin apteekkarille tai tietosuojavastaavalle.

Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat rekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena.

 

Tiedon korjaaminen

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Korjauspyyntö tehdään apteekissa tai kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan.

Korjauksen tekee henkilö, jolla on rekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.

Korjauspyyntö osoitetaan: Ivalon apteekin apteekkarille tai tietosuojavastaavalle.


Rekisteriseloste päivitetty: 16.10.2020